Hinder på väg

Ett tråd halvt över vägen Kärrbo kl18:44

Comments are closed.